”Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislației în domeniul reglementat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii"

”Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislației în domeniul reglementat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii"

Miercuri 19 iunie 2013 AOPA Romania a participat la Conferinţă de încheiere a proiectului  ”Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislației în domeniul reglementat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii", al cărui beneficiar este Secretariatul General al Guvernului, fiind singura asociatie de profil prezenta.

Asociatia AOPA Romania a fost reprezentata de catre domnul Liviu Ionescu si Andrei Zincenco.

Proiectul și-a propus identificarea obligațiilor de informare aflate în sarcina companiilor și măsurarea costurilor administative pe care acestea le suportă pentru a se conforma obligațiilor de informare, având ca scop final adoptarea de măsuri în ceea ce privește reducerea sarcinilor administrative (nota 1). Cu alte cuvinte, acest studiu (care s-a desfășurat de altfel pentru toate ministerele și domeniile de activitate) și-a propus să măsoare cât de multe hârtii trebuie să completăm în relațiile cu autoritățile statului, și cât timp (și implicit bani) ne costă întocmirea lor.

Din raportul prezentat, a rezultat că totalul sarcinilor administrative referitoare la transporturi este de circa 30 milioane RON pe an, din care transportului aerian îi revin numai 1.6%, cea mai mare parte (peste 90%) ducându-se către transportul rutier.

În conformitate cu strategia guvernului, care urmărește să implementeze politicile UE, fiecare minister va trebui să propună măsuri pentru simplificarea legislației pentru reducerea cu 25% a sarcinilor administrative.

Teoretic o asemenea măsură trebuie salutată, dar, cel puțin pentru aviația generală, AOPA Romania a sesizat un aspect care trebuie avut în vedere, și anume comparațiile cu privire la evoluția sarcinilor administrative trebuie să fie făcute raportat la populația țintă, nu ca sume totale, deoarece creșterile făcute pe seama creșterii numărului de piloți și de aeronave nu sunt relevante.

La sfarsitul conferintei, in timpul alocat intrebarilor, domnul Liviu Ionescu a incercat sa afle de la cei aflati in prezidiu cum s-a ajuns la sumele prezentate in documentul final (vezi atasament PDF) deoarece aceste sume prezentau in mod vadit distorsiuni. Cu toate insistentele nu am primit un raspuns clar la intrebari, singura explicatie fiind faptul ca aceasta faza a fost doar de masurare si ca acum incepe faza efectiva de analiza si implementare a unor masuri concrete. Cum acest proiect de masurare a fost initiat in anul ...2007 (!) si s-a incheiat de abia la mijlocului lui 2013 nu ne asteptam ca aceste date sa fie folosite prea curand pentru a se face ceva concret. Este insa o situatie potential periculoasa deoarece aceste date inexacte dar validate de acest proiect pot fi folosite pentru a justifica diverse masuri de "reajustari" de taxe sau atributii.

AOPA Romania, va continua dialogul cu Ministerul Transportului și cu Secretariatul General al Guvernului pentru a se asigura că măsurile ce se vor adopta nu vor îngreuna procedurile de eliberare a documentelor necesare pentru activitățile de aviație generală, și nu vor implica alte costuri suplimentare.

Sursele de date de aviatie pentru acest proiect le-au constituit Autoritatea Aeriana, Aeroclubul Romaniei si diversi operatori care au fost intervievati telefonic.

Nota 1 - Metodologia folosită pentru măsurarea costurilor administrative a fost Modelul Costului Standard, care, din punct de vedere matematic, însumează perechi P(preț) x Q(cantitate), calculate pentru fiecare activitate în parte. Prețul se calculează ca produsul dintre timpul necesar unei operațiuni (de ex. numărul de ore necesare pentru completarea unui formular) și tariful mediu orar corespunzător specializării necesare îndeplinirii activității, la care se adaugă costuri externe și de achiziție, cantitatea se calculează ca produsul dintre frecvența acțiunilor necesare (acțiuni într-un an) și populația vizată (numărul de companii/operatori)

Lasa un comentariu

6 + 4 =