https://www.high-endrolex.com/32 AOPA Romania - Misiune

Misiune

ART. 5 - Asociatia isi propune sa contribuie la promovarea, protejarea si sustinerea intereselor membrilor in domeniul aviatiei generale din Romania. (Aviatia Generala este definita ca fiind totalitatea operatiunilor de aviatie civila, altele decat serviciile de transport aeriene comerciale sau operaţiunile de lucru aerian.)

ART. 6 - Principala cale de atingere a scopului asociatiei va fi promovarea bunei intelegeri si comunicarea profesionala la nivel national si international intre persoanele, organizatiile si institutiile din domeniul aviatiei generale.

Pentru atingerea scopului sau, asociatia se va sprijini pe experienta membrilor sai, a altor asociatii, fundatii, si organizatii guvernamentale ori neguvernamentale.

 

Promovarea aviatiei generale

Promovarea importanţei economice, sigurantei in exploatare si utilizarii aparatelor de zbor de aviatie generala pentru transport personal, atat in scop de afaceri, cat si in alte scopuri, inclusiv pentru agrement

 

Colaborare

Colaborarea cu autoritatile nationale pentru elaborarea unor reglementari si proceduri clare in beneficiul aviatiei generale

 

Asistenta

Sa asigure membrilor sai consultanta, asistenta, informare, pregatire si perfectionare in toate activitatile legate de zbor

 

Intalniri periodice

Promovarea apropierii intre toti membrii asociatiei prin organizarea de intalniri periodice

 

Reprezentativitate nationala

Susţinerea infiinţării de puncte de reprezentare locală pe teritoriul României

 

Imaginea aviatiei generale

Organizarea si participarea la actiuni menite sa promoveze imaginea aviatiei generale in randul publicului

 

Modernizarea infrastructurii

Sustinerea modernizarii infrastructurii existente precum si a creerii de noi facilitati aeroportuare, mijloace de asistenta a navigatiei, mijloace de comunicatii, de informare meteorologica si alte facilitati adecvate si necesare desfasurarii activitatii de aviatie generala

 

Diseminarea informatiilor

centralizarea si diseminarea informatiilor referitoare la aviatia generala, prin toate mijloacele specifice, inclusiv editarea de publicatii, tiparite sau in format electronic;

 

Licentiere

Activităti de licentiere piloti si aeronave sub supravegherea, controlul si responsabilitatea autoritatilor cu competente in acest domeniu, prin obtinerea acreditarilor/delegarilor necesare acestor tipuri de activitati din partea autoritatilor cu competente în acest domeniu, sau prin orice alte mijloace prevazute de reglementarile in vigoare

https://www.high-endrolex.com/32 https://www.high-endrolex.com/32