https://www.high-endrolex.com/32 Scopurile si obiectivele AOPA Romania

Scopurile si obiectivele AOPA Romania

Scopurile si obiectivele AOPA Romania

Scopurile şi obiectivele asociaţiei, aşa cum sunt ele definite în statut, prevăd:
 
ART. 5 - Asociaţia îşi propune să contribuie la promovarea, protejarea şi susţinerea intereselor membrilor în domeniul aviaţiei generale din România. (Aviaţia Generală este definită ca fiind totalitatea operaţiunilor de aviaţie civilă, altele decât serviciile de transport aeriene comerciale sau operaţiunile de lucru aerian.)
 
ART. 6 - Principala cale de atingere a scopului asociaţiei va fi promovarea bunei înţelegeri şi comunicarea profesională la nivel naţional şi internaţional între persoanele, organizaţiile şi instituţiile din domeniul aviaţiei generale.

In vederea îndeplinirii scopului său, asociaţia îşi propune următoarele moduri de acţiune:

a) promovarea importanţei economice, siguranţei în exploatare şi utilizării aparatelor de zbor de aviaţie generală pentru transport personal, atât în scop de afaceri, cât şi în alte scopuri, inclusiv pentru agrement;

b) colaborarea cu autorităţile naţionale pentru elaborarea unor reglementări şi proceduri clare în beneficiul aviaţiei generale

c) să asigure membrilor săi consultanţă, asistenţă, informare, pregătire şi perfecţionare în toate activităţile legate de zbor;

d) promovarea apropierii între toţi membrii asociaţiei prin organizarea de întâlniri periodice;

e) susţinerea infiinţării de puncte de reprezentare locală pe teritoriul României;

f) organizarea şi participarea la acţiuni menite să promoveze imaginea aviaţiei generale în rândul publicului;

g) susţinerea modernizării infrastructurii existente precum şi a creerii de noi facilităţi aeroportuare,  mijloace de asistenţă a navigaţiei, mijloace de comunicaţii, de informare meteorologică şi alte facilităţi adecvate şi necesare desfăşurării activităţii de aviaţie generală;

h) centralizarea şi diseminarea informaţiilor referitoare la aviaţia generală, prin toate mijloacele specifice, inclusiv editarea de publicaţii, tipărite sau în format electronic;

i) activităţi de licenţiere piloţi şi aeronave sub supravegherea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor cu competenţe în acest domeniu, prin obţinerea acreditărilor/delegărilor necesare acestor tipuri de activităţi din partea autorităţilor cu competenţe în acest domeniu, sau prin orice alte mijloace prevăzute de reglementările în vigoare;

j) orice alte acţiuni menite să contribuie la promovarea, protejarea şi susţinerea intereselor membrilor în domeniul aviaţiei generale din România.

Lasa un comentariu

10 + 3 =

https://www.high-endrolex.com/32 https://www.high-endrolex.com/32